Akım Trafosu Nedir?

Akım Trafosu Nedir? Nerelerde Kullanılır? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

Akım trafosu devreden geçen akımları ölçmek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda bir ölçü transformatörleri olarak da kullanımı yapılır. Yüksek akımın oluşmaması ve ölçümü için düzenli olarak kullanılır. Devreden geçen akımların akım trafosu tarafından ölçülmesi için belirli bir değere sabitlenmesi ve indirilmesi gerekmektedir. Akım trafoları severlere seri olarak bağlanarak yapılır. Akım trafoları birkaç önemli parça ve malzeme kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek akımlı alanlarda ölçü aletleri kullanılarak akım ölçümünün yapılması sonrasında oluşan tehlikenin azaltılmasını sağlamak amacıyla kullanımı yapılan önemli araçlardır.

Akım Trafosu Kullanım Alanları

Akım trafosu kullanım alanları arasında alçak ve yüksek gerilim trafo hatları bulunmaktadır. Akımın ölçülmesi için kullanımının yapılması gerekir. Kuru tip akım trafoları, yağlı akım trafolarında da  kullanılır. Akım trafoları özellikle kullanıldığı alanlarda soğutma ve yapım şekillerine bağlı olarak farklı sınıflara ayrılmaktadır. Sargılı akım trafoları ve bara tipi akım trafoları da sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanım alanları çok çeşitlidir. Kullanıldığı alanlarda oluşacak olan yüksek akımın zarar vermesini önlemek amacıyla da yaygın olarak kullanılan dayanıklı parçalardır.

Akım Trafosu Çalışma Sistemi

Akım trafosu kullanımı ve temel amaçları arasında ölçüm yapma bulunmaktadır. Akımın ölçümünü yaparak oluşacak olan riskleri en aza indirmek gerekmektedir. Akım trafosu kullanılmaması durumunda yüksek akımı ölçmek amacıyla büyük ölçü aletleri kullanılmalıdır. Bu tür ölçü aletleri maliyet açısından da oldukça yüksek tutarlarda olmaktadır. Büyük boyutlarda koruma rölelerinin tasarlanması ve kullanılması gerekmektedir. Akım trafosu maliyeti azaltmak ve daha uzun yollar kullanılmak üzere tasarlanan yüksek akımları ve akımları başarı ile ölçen araçlardır.

Akım Trafosu Faydaları Neler?

Akım trafosu faydaları arasında daha ekonomik olması ve kullanım alanlarında daha az maliyet oluşturması maddesi bulunmaktadır. Daha ufak boyutlarda ölçü aletleri ile koruma rölelerinin kullanımına imkan tanımaktadır. Güvenli ve uzun yıllar dayanıklı olarak da kullanımı yapılan parçalardır. Yüksek akımları düşük alımlara çevirmeyi de sağlamaktadır. Ampermetre ile birlikte kullanımı yapılır. Ampermetrenin uç kısımlarına cihazın sekonder uçları bağlanır. Ölçü aleti kullanımı önemlidir. Akımın cihaza ve devreye giriş oranına ve seviyesine bakılmasını sağlamaktadır.

Akım Trafosu Çalışma Özellikleri Neler?

Akım trafosu çalışma özellikleri arasında devreye seri olarak bağlanarak kullanımı yapılması maddesi bulunmaktadır. Primer devreden alınan güç akımı manyetik bit parça ile küçültülür. Sekonder devresine aktarılır ve sekonder devre üzerinde akım oluşumunu sağlar. Primer bir devreden geçen akım küçültülerek kullanılır. Küçültmek için manyetik kuplaj kullanımı yapılır. Küçültülen akım sekondere aktarılır ve sekonder devrede bir döngüsel akım başlatılır. Akım miktarını ölçme ve akımı dengelemek içinde kullanımı yapılan yararlı parçalardır. Yüksek voltaj ve akımın olduğu alanlarda yaygın olarak kullanılır ve risk oranını minimum seviyeye indirmeyi sağlar. Özellikle de orta ve yüksek gerilim devrelerinde akımı anlamak ve ölçümünü yapmak için kullanılır. Akım trafoları doğruluk sınıfı trafo tipine ve gücüne bakılarak seçilmelidir.