Akıllı Tarım Sistemlerinde Regülatör ve UPSnin Önemi

Regülatör kullanımı günümüzde birçok alana yayılmış durumdadır. İş yerleri, evler, tarım ve sanayi başta olmak üzere kullanım alanı gittikçe yaygınlaşan regülatörler sayesinde elektrikli aletlerin şebekeden gelen düzensiz akımdan etkilenmesinin önüne geçilir. Böylece elektrikli aletlerin düşük ya da fazla voltajda maruz kalabileceği arızalar engellenmiş olur. UPS ise elektriğin devamlılığını sağlayarak gücün kesilmesini engeller.

Akıllı tarım sistemleri her geçen gün yaygınlaşarak tarımda verimliliği artırmaktadır. Bu sistem ile birlikte tarımsal alanda oluşması muhtemel elektrik kesintilerinin önüne geçilebilir. Dolayısıyla akıllı tarım sistemlerinde regülatör ve UPS kullanımı büyük önem taşımaktadır. Kaynak israfını engellemeyi amaçlayan akıllı tarım sisteminde, enerjinin doğru kullanımı ve ekipmanların uzun ömürlülüğü dikkat edilmesi gereken konulardandır. Yüksek bütçeli ve birim alandan en çok verimi elde etmeyi amaçlayan otomatik kontrol ile çalışan akıllı tarım sistemleri ile çiftçiler gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır. Örneğin; otomatik sulama sistemleri kurulan bir arazide uzaktan kontrol ile sulama sağlanabilmektedir. Elektrik kaynaklı su basımı sırasında yaşanabilecek kesinti ya da voltaj değişiklikleri sisteme büyük zararlar verebilir. Bu nedenle şebekeden kaynaklı elektriksel sorunlara karşı sistemin korunması temel kurallar arasında yer alır. Çiftçiler, akıllı tarım sistemini kullanılarak yüksek miktarda kaliteli ürün almayı hedefler. Ancak bu sistem içerisinde yer alan alet ve ekipmanlar oldukça pahalıdır.  

Voltaj Regülatörü Enerji Sorununu Ortadan Kaldırır

Sensörler, uzaktan algılama, otomatik sulama, toprak ısısı takibi, görüntülü takip, yapay zekâ gibi son teknolojik sistemlerin kullanıldığı akıllı tarımda enerji sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Voltaj regülatörü, şebekeden gelen akımın kesilmesini engelleyerek düzensizliğe karşı sistemin korunmasını sağlar. Gelen voltajı istenilen seviyeye getiren voltaj regülatörlerinin seçimi kullanılacak sistemin ihtiyacına göre değişmektedir. Büyüklük, enerji kullanımı ve şebekenin durumu dikkate alınarak doğru seçim yapılmalıdır. Mümkünse elektrik mühendislerinden görüş alınarak sisteme en uygun ve verimli olanı seçilmelidir.

Voltajı yükseltmek, azaltmak veya sabit tutmak amacıyla alınan regülatörlerin çıkışına bağlanacak akıllı tarım sistemi ekipmanının çekeceği akım değerine dikkat edilmelidir. Sorun oluşmaması ve sistemin etkilenmemesi için yüksek akımlı olanlar tercih edilmelidir. Elektriğin devamlılığını sağlayan UPS’lerin seçiminde ise kesintisiz çalışmaya dikkat edilmektedir. Online UPS sayesinde sistemin devamlılığı takip edilebilmektedir. Akıllı tarım sitemlerindeki özellikle sistem odalarında online UPS kullanımı yaygınlaşmıştır. En ufak bir kesintide dahi sistemin sorunsuz şekilde çalışması devam ettirilmektedir.

UPS Kullanımı Elektriğin Devamlılığını Sağlar

Akıllı tarım sisteminin devamlılığında yaşanabilecek en küçük sorun büyük çaplı kayıplara neden olabilir. Bu nedenlerle UPS kullanımı ile sistem güvence altına alınabilir.  Tarımda teknolojinin gelişimine paralel olarak elektrik akımı düzenleyici ve kesinti giderici ekipmanlar da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Şebeke gerilimleri ülkemizde ne yazık ki istenilen seviyelerde değildir. Akım işleri ve akım yükselişleri akıllı tarım sistemlerinde büyük zararlar doğurabilir. Sistemin korunması ve devamlılığı için önlemleri önceden almak şarttır.

Yapısında akü bulunduran UPS’ler, akülerini şarj ederek kesintilere karşı hazırlıklı durumda kalmaktadırlar. Akülerin gücüne göre güç kaynağından alınacak verim artmaktadır. Offline kesintisiz güç kaynaklarında regülatör bulunmadığından dolayı çok fazla tercih edilmemektedir. Online güç kaynakları diğer türlere göre bir hayli pahaldır. Offline güç kaynakları ise güvenilir değildir. Line interactive güç kaynaklarının düzeltme yaparak aktarım sağlaması tercih sebebidir. Gelişen teknolojiye adapte olmaya çalışılan tarım sektöründe akıllı tarım sistemlerinin kullanımı yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Ancak akıllı tarım sistemleri maliyetli bir projedir. Yüksek maliyetinden dolayı sistemin korunması en temel etkendir. Bu nedenle akıllı tarım sisteminde doğru voltaj regülatörü ve UPS kullanılmalıdır.